Wondershare Filmora 8.7.5

Wondershare Filmora 8.7.5

Wondershare Software – 1,2MB – Shareware – Windows
Wondershare Filmora, một đơn giản và thiết thực video chỉnh sửa phần mềm cho người mới bắt đầu. Với màu sắc của nó được xây dựng trong công cụ chấm điểm, nó cho phép bạn điều chỉnh độ tương phản, độ bão hòa, độ sáng, Huế, và cân bằng trắng, v.v..

Tổng quan

Wondershare Filmora là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Wondershare Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 5.184 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Wondershare Filmora là 8.7.5, phát hành vào ngày 29/10/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 07/05/2015. Phiên bản phổ biến nhất là 7.8.9, được sử dụng bởi 23 % trong tất cả các cài đặt.

Wondershare Filmora đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,2MB.

Wondershare Filmora Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Wondershare Filmora!

Cài đặt

người sử dụng 5.184 UpdateStar có Wondershare Filmora cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Wondershare Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại